Son güncellenme :28.02.2017 14:18
Düziçi Erdem Gazetesi

Anasayfa > Resmi İlanlar > Belediye Başkanlığından İlan

28.02.2017 Sal, 14:18

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İlçemizin Yenice Haruniye Mahallesi, Çirişliyazı Mevkiinde bulunan 293 ada, 2 parsel nolu taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre ihale ile satışına Belediye Encümenimizce karar verilmiştir.

Ada Parsel m2 Miktarı M2 Birim Fiyatı Toplam Değeri Geçici Teminatı
293 2 1.838,33 41,66 76,584,82.TL. 2.298,00TL.

2. Bu yerin ihalesi 07/03/2017 tarihinde saat 10.00.da Düziçi Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3. İstekliler İhale Şartnamesini mesai saatleri içinde Belediye İhale Bürosundan ücretsiz olarak alabilirler.
4. %3 Geçici Teminat bedeli makbuzu.
5. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)
6. Gerçek kişiler için İkametgat Belgesi ( Nüfus müdürlüğünden)
7. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname
8. Gerçek kişiler için Belediyemize Borcu olmadığına dair belge,
9. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İd. No: 2017/6

Yorum Yap

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.